Комбинаторни игри

В Комбинаторните игри участват двама души. Всеки играч има пълна информация за играта, няма ходове, които да зависят от шанс. Краят е или победа или загуба. Всяка една игра се определя от множество позиции, включително и началната (initial position). При всеки ход играта преминава от една позиция в друга. Играчите обикновено се редуват докато не се достигне крайната позиция (terminal position). Крайната позиция е такава, от която не са възможнни следващи ходове. Тогава единият играч се обявява за победител, дригият за губещ. 

Според теорията на игрите се дефинират 2 групи: 
Безпристрастни игри (impartial games), в които множеството от възможни ходове е еднакво и за двамата играчи във всяка една позиция в хода на играта;

Пристрастни игри (partizan games), в които при дадена позиция всеки играч има различно множество от възможни ходове за продължаване на играта;

Игра като шах, игри, в които единият играч мести черни, а другият бели фигури, са пристрастни.

 

Дефиниция за комбинаторна игра

Комбинаторна игра е такава, която удовлетворява следните условия:

1. Има двама играчи. 
2. Има множество, обикновено крайно, което представлява възможните позиции, в които играта може да попадне. 
3. Правилата на играта определят кои ходове са легални. Ако тези правила са еднакви и за двамата - играта е безпристрастна, в противен случай - пристрастна. 
4. Играчите се редуват в своите ходове. 
5. Играта завършва когато се достигне позиция, от която не може да бъде направен ход. Ако се играе под нормални правила последният местил печели, ако се играе под т.нар. misere play rule последният местил губи. 
Ако играта никога не завършва се обявява равенство. Така Можем да добавим и Условие за край на играта (the Ending Condition). То елиминира възможността от равенство. 
6. Независимо от начина на игра играта завършва в краен брой ходове. 

В комбинаторните игри всякакъв вид "скрити" ходове са забранени.

{START_COUNTER}